GOV.SI

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI "Komunalna ureditev naselja Hrastje"

Predmet javnega naročila obsega izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI »Komunalna ureditev naselja Hrastje«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

Več na portalu javnih naročil