GOV.SI

Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremljanje poslovno industrijske cone Cikava 1. faza in 2. faza

Predmet javnega naročila je izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno opremljanje, ki se izdeluje za potrebe območja Poslovni industrijske cone Cikava, in sicer ločeno za cesto 2 in ločeno za cesto 4 (1. faza) ter skupaj za cesto 1 in cesto 8 (2. faza), vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Več na portalu javnih naročil