GOV.SI

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11

Predmet naročila je Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11/ počitniško in stanovanjsko območje Gregorovce-Pekel poleg naselja Hočevje v občini Dobrepolje/ na površini cca 15,67 ha ter z EUP: SS-stanovanjske površine/ HO10; /oppn/SP-površine počitniških hiš/ HO11; /oppn/. Na osnovi Geodetskega načrta (januar 2018) je za območje izdelana Študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Ljubljana, avgust 2018), ki v prostor v treh (3) variantah umesti novo prometno mrežo območja.

Več na portalu javnih naročil