Skoči do osrednje vsebine

Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti za reko Savo in njenih pritokov z vrednotenjem vplivov in določitvijo izhodišč za nadaljnje načrtovanje ukrepov za DPN HE Renke, HE Trbovlje, HE Suhadol

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti za reko Savo in njenih pritokov z vrednotenjem vplivov in določitvijo izhodišč za nadaljnje načrtovanje ukrepov za DPN HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

V postopku priprave in sprejetja DPN je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) in presojo sprejemljivosti na varovana območja narave, v sklopu katerega je potrebno obravnavati tudi poplavno varnost in z njo povezano erozijo na predmetnem območju. Za te potrebe je treba med drugim izdelati tudi karte poplavne in erozijske nevarnosti (KPN, KRPN, KEN, KREN) za reko Savo in njene pritoke na območju pobude za predmetni plan, kar je predmet te naloge oz. naročila.

Več na portalu javnih naročil