Skoči do osrednje vsebine

Izdelava IZP, DGD, PZI in PID dokumentacije za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Predmet naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID ter projektantski nadzor) za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole v Kranju, z upoštevanjem okoljskih vidikov.\r\n\r\nIzdelati je potrebno vso potrebno projektno dokumentacijo z vsemi načrti, elaborati, izkazi in detajli in ostalimi sestavinami projektne dokumentacije, ki so potrebni za uspešno dosego zastavljenega cilja, to je pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za poseg, opisan v projektni nalogi. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo, pravilniki, uredbami, predpisi in ostalimi akti, ki urejajo to področje in so v času naročila in izdelave projektne dokumentacije veljavni v Republiki Sloveniji.\r\n

Več na portalu javnih naročil