Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA IN DOBAVA RUDARSKE OPREME

Rok za prijavo je potekel.

Predmetno javno naročilo je enovito in zajema izdelavo opreme za potrebe jame po načrtih ter s tem povezane intervencijske storitve.
Tehnične zahteve vezane na rudarsko opremo so navedene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil Okvirni sporazum, ter bo naročal opremo, ki je predmet okvirnega sporazuma glede na dejanske potrebe po nakupu delov opreme ter glede na dejansko potrebne in naročene intervencijske storitve.

Več na portalu javnih naročil