Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA IN DOBAVA CESTNEGA TURISTIČNEGA VLAKA NA ELEKTRIČNI POGON

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »Izdelava in dobava cestnega turističnega vlaka na električni pogon. Predmet javnega naročila je podrobno opisan v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila (Priloga 5), ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je blago za katerega je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov, kot to določa petnajsta (15) točka prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba o zelenem javnem naročanju), zato bo naročnik predmet javnega naročila oddal tako, da bo izpolnjen cilj, ki je za predmetno javno naročilo opredeljen v sedemnajsti (17) točki drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Več na portalu javnih naročil