Skoči do osrednje vsebine

Izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci

Predmet javnega naročila je izdelava projektne in razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci in sicer izdelava:\na) izdelava idejnega projekta (IDP) in Investicijskega programa (INP), \nb) izdelava projekta za razpis (PZR),\nc) izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja (IZP, DGD), \nd) izdelava projekta za izvedbo (PZI),\ne) izdelava projekta izvedenih del (PID) in\nf) izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV),\ng) izvajanje projektantskega nadzora in sodelovanje z naročnikom in investitorjem.\nVsa navedena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke (veljavno zakonodajo, priporočili in publikacijami IZS) in zahtevami naročnika in investitorja. Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (III. Tehnične zahteve in specifikacije in IV. Predračun).

Več na portalu javnih naročil