Skoči do osrednje vsebine

Izbira koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Šmartno pri Litiji

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik želi izbrati izvajalca, ki bo v petletnem obdobju izvajal dela rednega vzdrževanja cest. Izbrani izvajalec bo opravljal tako dela rednega vzdrževanja kot zimske službe. Dela se bodo izvajal na vseh kategoriziranih občinskih cestah in nekatera dela na nekaterih nekategoriziranih cestah (zimska služba, dostava gramoznega materiala). Dela se bodo izvajal na območju občine Šmartno pri Litiji.

Več na portalu javnih naročil