Skoči do osrednje vsebine

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE - ponovitev postopka

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. \r\n\r\nLokalna ospodarska javna služba obsega naslednje storitve:\r\n- pregledniško službo,\r\n- urejanje utrjenih površin,\r\n- pometanje in čiščenje utrjenih in drugih površin,\r\n- urejanje in čiščenje zelenih površin,\r\n- vzdrževanje urbane opreme,\r\n- čiščenje vodometov in pitnikov,\r\n- vzdrževanje igral in fitnes naprav in\r\n- izobešanje zastav.\r\n\r\nObseg storitev je podrobneje opredeljen v Odloku o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/20, v nadaljevanju: Odlok) in v Pravilniku o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/20; v nadaljevanju: Pravilnik). \r\n

Več na portalu javnih naročil