GOV.SI

Izbira izvajalca za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Občine Škofja Loka

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škfja Loka - sprememba 03,
in sicer besedilo in grafični prikaz strateškega in izvedbenega dela OPN.

Več na portalu javnih naročil