Skoči do osrednje vsebine

IZBIRA IZVAJALCA ZA IZDELAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPN SD 1

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema storitve izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN SD 1 ter nekaterih strokovnih podlag za Občino Škocjan.\n\nNaročnik ima posamezne strokovne podlage že izdelane. Predmet te pogodbe pa je izdelava naslednjih strokovnih podlag k OPN, v kolikor se bo tekom postopka izdelave OPN izkazalo, da so le-ta obvezna ali priporočljiva:\n1) Izdelava strokovne podlage urbanistične zasnove naselja Škocjan skladno z določili 63. člena ZUReP-2,\n2) Izdelava strokovne podlage ureditvenega območja naselij skladno z določili 25. člena ZUReP-2,\n3) Izdelava strokovne podlage območja za dolgoročni razvoj naselij skladno z določili 28. člena ZUReP-2,\n4) Izdelava strokovne podlage urbane ekonomike,\n5) Izdelava strokovne podlage prikaza stanja prostora,\n6) CPVO.\n\nPoleg navedenega je predmet naročila tudi pregled in opredelitev prejetih pobud občanov in občine. Do objave predmetnega postopka oddaje javnega naročila je imel naročnik prejetih cca. 70 pobud občanov. Na

Več na portalu javnih naročil