Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, in sicer izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo gradnje (PZI), vse za izgradnjo dodatnega deponijskega prostora - polja III na obstoječi lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, upoštevajoč racionalno ter funkcionalno povezavo polja III z že obstoječimi tehnološkimi enotami

Več na portalu javnih naročil