Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 281, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Javno naročilo zajema obnovo ceste v dolžini 700 m, ki poteka v večjem delu po gozdnatem območju.

Izvedba prenove predvideva:
- pripravo podlage, izkop obstoječega terena do projektirane globine in pripravo utrjenega gramoznega tampona,
- izvedbo drenaže cestnega telesa,
- asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50m + 1 x 0,5m asfaltna mulda, z asfaltom AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm,
- izvedba vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in novimi ter obstoječimi odprtimi kanaletami
- rekonstrukcije prečnih propustov.

Več na portalu javnih naročil