Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Ureditev ceste JP 851 621, cesta Prevalje Klemen Rožič, na odseku od Gasilskega doma do odcepa Dobernik ter ureditev parkirišča

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je: Ureditev ceste JP 851 621, cesta Prevalje Klemen Rožič, na odseku od Gasilskega doma do odcepa Dobernik ter ureditev parkirišča.
Skupna dolžina predvidene ureditve ceste je 224 m in zajema odstranitev obstoječega asfalta, pripravo podlage, utrjenega tampona, drenaže, asfaltiranje vozišča, asfaltne mulde, vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in cestnimi požiralniki, ki so priključeni na meteorne jaške in na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Predvideva se ureditev parkirišča ob JP 851 841, in sicer 12 parkirnih mest. Na lokaciji se izvede nov ekološki otok s tipiziranimi stenskimi elementi. Predvideva se tudi ureditev parkišča ob garažah, in sicer izvedba 18 parkirnih mest.

Naročnik bo z izvajalcem podpisal pogodbo samo ob pogoju, da bo naročnik pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (za parkirišče).

Več na portalu javnih naročil