Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Plazovi na lokalni cesti LC 350271, cesta Prevalje - Leše, odsek: od Kuplena do Lukana

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na lokalni cesti LC 350271, cesta Prevalje Leše, odsek: od Kuplena do Lukana« (v nadaljevanju: gradnja), pri čemer se izvede kamnito betonski zid med strugo in cesto v območju P1 P5 v dolžini 54,5 m, kateri se na dolvodni strani naveže zaenkrat na AB zid izveden v preteklosti. Na gorvodni strani, kjer struga spremeni smer, se med P4 P6 izvede založitev brežine s skalami v suho d = 70 80 cm. Kamnito betonski zid na spodnji zdrseli brežini se izvede pod cesto, za preprečitev nadaljnjega zdrselega materiala. Na krono se vgradi JVO s stebrički na rastru 2 m. Vidna stran kamnite zložbe med strugo in cesto je v naklonu 5:1. Vidna stran kamnite zložbe na usadu (spodnji plaz) pod cesto se izvede v naklonu 3:1. Trasa obstoječe ceste se ne spreminja. Na obravnavanem odseku se cesta na obeh koncih naveže na obstoječo traso. Za potrebe sanacije poškodovane ceste je potrebno asfalt odrezati v območju meje obdelave in spodnji ustr

Več na portalu javnih naročil