Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na LC 350381 cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel, odsek Mikl Pečar«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na LC 350381 cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel, odsek Mikl Pečar«. Dolžina ceste, ki je predmet sanacije, znaša 1290 m. V sklopu projekta so predvidene sanacije usadov in plazov s kamnitimi opornimi zidovi, ureditev odvodnjavanja zalednih in meteornih voda ter asfaltiranje vozišča v celotni dolžini, vse skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi projektna dokumentacija »Plazovi na lokalni cesti LC 350 381, cesta Zvonikov mlin Mikl Šentanel, odsek Mikl - Pečar,« številka 19/2020, PZI, april 2020, ki jo je izdelal NIG d.o.o., Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil