Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Plazovi na LC 350351 cesta Žagarjev mlin-Kot-Leše, ID iz Ajde: 1152779, faza I.

Rok za prijavo je potekel.

V sklopu sanacijskega projekta se predvideva ureditev odvodnjavanje po celotni dolžini trase ceste, v dolžini 1612 m, izvedba 4 podpornih konstrukcij s kamnito betonskimi zidovi, in sicer v PR 26 v dolžini 30 m, v PR 30 v dolžini 30 m, v PR 46 v dolžini 58 m ter v PR 51 v dolžini 45 m. Pri izvedbi zgornjega ustroja se tampon v celoti ohrani, predvideva se vgradnja novega samo na razširitvah, poleg tega se predvideva vgradnja asfaltnega sloja 4+6 cm. Kjer je potrebno, se bo namestila jeklena varovalna ograja ter prometna signalizacija, vse skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi projektna dokumentacija »Plazovi na LC 350 351 Cesta Žagarjev mlin Kot Leše, ID1152779«, PZI, št. projekta: 927/20, februar 2020, ki jo je izdelal ISB d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor.

Več na portalu javnih naročil