Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Plazovi na LC 350271, cesta Prevalje - Leše, ID iz Ajde: 1151695

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na LC 350271, cesta Prevalje - Leše, ID iz Ajde: 1151695« (v nadaljevanju: gradnja). V sklopu sanacijskega projekta so predvidene izvedbe podporne konstrukcije ob desnem robu proti kmetijam, palisada iz tirnic ob levem robu ceste, podporne konstrukcije ob cesti Prevalje Leše, izvedba parapetnega zidu pri vodohramu, izvedba kamnite rolirane brežine ob levem robu ceste proti kmetijam in ustrezna odvodnja. Temeljenje kamnito betonskih zidov se mora na sprednjem robu temeljiti min. 50 cm v skalnato osnovo. Nad obema zidovoma ob cesti se v armirano betonsko krono vgradijo jekleni pocinkani profili HEA, skozi katere se napne jeklena pletenica in pritrdi palvis mreža, za zaščito pred padanjem kamenja na cesto, vse skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi projektna dokumentacija »Plazovi na lokalni cesti LC 350271, cesta Prevalje Leše, ID iz Ajde: 1151695«, številka 936/20, PZI, apr

Več na portalu javnih naročil