Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Plazovi na cesti LC 350 271 Cesta Prevalje-Leše, ID iz AJDE: 1151695

Rok za prijavo je potekel.

Naročilo zajema izbiro izvajalca gradenj za sanacijo plazu nad cest LC 350 271 Prevalje Leše, kjer se predvideva izvedba podporne konstrukcije ob desnem robu ceste proti kmetijam, izvedbo palisade iz tirnic ob levem robu ceste, izvedbo podporne konstrukcije ob cesti Prevalje - Leše, izvedbo parapetnega zidu pri vodohramu, izvedbo kanite rolirane brežine ob levem robu ceste proti kmetijam ter izvedba ustrezne odvodnje. Podrobnejši opis del je razviden iz popisa del.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik