Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: \"Obnova 1.,2. in 3. ulice Pod gonjami, faza II: Obnova 2. ulice Pod gonjami JP 851 751

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt: »Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza II: Obnova 2. ulice Pod gonjami JP 851751« (v nadaljevanju: gradnja). V sklopu faze II projekta se bo obnovila celotna cesta JP 851751. Predlaga se ureditev kanalizacije z odvodnjo ločenih čistih meteornih vod vozišča in dvorišč, ki tangirajo na vozišča, do ponikalnih polj, kjer bi ponikale. Meteorna kanalizacija se bi izvedla ob V (nižje ležečem) robu cest. Izvedla bi se tudi ločena mešana kanalizacija. Po celotni ulici se bo obnovil tudi vodovod. Za predmetno naročilo je izdelana projektna dokumentacija v obliki PZI. Natančnejši obseg javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi projektna dokumentacija »Obnova cest JP 851761, JP 851751 in JP 851741, kanalizacije ter vodovoda (1., 2. in 3. ulica Pod gonjami),« št. projekta 02/2021, PZI, marec 2021, ki jo je izdelal BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje. \r\nNaro

Več na portalu javnih naročil