Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za objekt: Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič, ID iz AJDE: 1083303

Rok za prijavo je potekel.

Izbira izvajalca gradenj za objekt stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič v dolžini 1340 m. Prelivanje vode iz te ceste je povzročilo elementarno škodo že v deževju 2016 ter decembru2017. Za ureditev primarne odvodnje in rekonstrukcijo ceste v dolžini 1340 m, je izdelan PZI, ki zajema rekonstrukcijo voziščne konstrukcije; v spodnji ustroj se posega ob razširitvah, kjer bo potrebno zamenjati obstoječ nenosilni sloj, utrditi planum. V okviru zgornjega ustroja vozišča se le ta utrdi, nanj pa se vgradi nosilni in obrabni sloj asfalta (6+4). Odvodnjavanje ceste bo urejeno preko zbiranja vode v kanalizaciji iz drenažnih cevi, ki poteka vzdolžno po celotni dolžini posega, na več mestih so predvideni vtočni jaški, ki so povezani s kanalizacijo. Celotna odvodnja se navezuje na sistem vzdolžnega zajema zalednih vod, ki se zberejo v novem meteornem kanalu, ki se pri P71 odvajajo v obstoječ potok. Na sami trasi bo potrebno izvesti dve podporni konstrukciji, ki se izvedeta z kamnitobetonskim zidom (od PR12 do PR19 v dolžini 140m in od PR33 do PR37 v dolžini 65m). Na nevarnih mestih, kjer se trasa približa potoku ter na lokaciji, kjer višina presega 3,0m, bo nameščena jeklena varovalna ograja.

Več na portalu javnih naročil