Skoči do osrednje vsebine

IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKE VEŽICE POSLOVILNEGA OBJEKTA NA MESTNEM POKOPALIŠČU ŠKOFJA LOKA«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so gradbena dela za izvedbo investicijskega vzdrževanja mrliške vežice poslovilnega objekta na Mestnem pokopališču Škofja Loka. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v popisih del in PZI dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil