Skoči do osrednje vsebine

Investicijsko vzdrževalna dela v javno korist za sanacijo odseka občinske ceste in gradnjo mostu na vodotoku Drtijščica pod naseljem Serjuče

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik bo v Serjučah porušil obstoječ dotrajan most preko Drtijščice in na istem mestu zgraditi nadomestnega. Obenem se bo na predmetni javni poti uredil še poddimenzioniran cevni prepust na Selščici in saniral obstoječ ločni most na mrtvem kanalu Drtijščice. Struga Drtijščice se bo gor in dolvodno od mostu regulirala. Zaradi dviga javne poti na mestu novega mostu bo potrebna še rekonstrukcija lokalne ceste LC 264201 na dolžni 40 m na območju mostu preko Drtijščice.

Več na portalu javnih naročil