Skoči do osrednje vsebine

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU MUS MOKRONOG

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU MUS MOKRONOG«, ki vključuje:investicijsko vzdrževanje, energetska sanacija in preureditev prostorov sedanjega Doma upokojencev Mokronog v Medgeneracijsko ustvarjalno središče, kar pomeni zamenjava stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, stropa proti neogrevanemu podstrešju ter izolacija tlakov med kletjo in pritličjem. Sestavni del projekta je tudi prestavitev kurilne naprave iz pritličja v klet.\n\nLokacijsko je objekt umeščen na parc.št. 97/33 k.o. 1412- Mokronog, številka stavbe 45, tik ob glavno cesto, ki poteka med Mokronogom proti Zburam (lastnik je Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, s pogodbo o podelitvi stavbne pravice je dano v upravljanje Občini Mokronog-Trebelno za obdobje 10 let). Posegi v nosilno konstrukcijo objekta niso predvideni.\n

Več na portalu javnih naročil