GOV.SI

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del objekta novega interpretacijskega centra na Igu z zunanjo in komunalno ureditvijo novogranja (novi objekti) in rekonstrukcija (Kašča), ki je del projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.

Več na portalu javnih naročil