Skoči do osrednje vsebine

Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave

Rok za prijavo je potekel.

  • Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo najkasneje do dne srede, 4. 3. 2020, do 12.00 ure, in sicer v tiskani obliki v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat stvarno premoženje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno v vložišče.

    Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
    PONUDBA ZA NAJEM OPREMLJENIH POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE DRŽAVNE UPRAVE, Številka: 352-7/2020 Oznaka: »NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB!« , Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!