Skoči do osrednje vsebine

Idejna rešitev za celovito ureditev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše

Rok za prijavo je potekel.

Predmet projektnega natečaja zajema:
zasnovo sistema kanalizacije, z okvirnim dimenzioniranjem,
predloge glede izbire materiala in tipa cevi,
okvirno določitev objektov na mreži kanalizacije (lokacije, tehnologija, dimenzije, ),
hidravlično presojo kanalizacijskega omrežja z vidika okvirnega dimenzioniranja kanalizacijskega omrežja in objektov,
oceno investicijske vrednosti izvedbe predlaganega kanalizacijskega sistema,
utemeljitev ekonomičnosti predlagane rešitve (čim nižjih stroškov izgradnje in vzdrževanja).

Več na portalu javnih naročil