Skoči do osrednje vsebine

Grafične in tiskarske storitve za obdobje do 31. 12. 2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma z odpiranjem konkurence so »Grafične in tiskarske storitve za obdobje do 31. 12. 2021« za naročnika ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega naročila je grafična priprava in tisk knjig oz. priročnikov, učbenikov, revij, drugih brošur in tiskovin (zloženke, plakati, priznanja, potrdila, posetnice, mape, vrečke, letaki, dopisni papir, kuverte ipd.; v nadaljevanju: grafične in tiskarske storitve) za potrebe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Predmet javnega naročila so grafične in tiskarske storitve za obdobje do 31. 12. 2021.

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis (1. in 2. sklop) ali za določen sklop, in sicer:
1. SKLOP: grafična priprava,
2. SKLOP: tisk.

Naročnik bo za celotno javno naročilo oz. za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum s ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, določene s predmetnim razpisom (dopustna p

Več na portalu javnih naročil