Skoči do osrednje vsebine

Grafična priprava in tisk

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila so storitve grafične priprave in tiska publikacij, tiskovin in drugih izdelkov. Podrobnejši opis in popis storitev je naveden v obrazcu 12: Specifikacije, kjer je naveden opis postopkov, oblikovno tehničnih in splošnih zahtev za izvedbo grafične priprave in tiska publikacij, tiskovin in drugih izdelkov za Banko Slovenije (gpt). Specifikacije so sestavni del te dokumentacije javnega naročila.

Na javno naročilo se lahko prijavijo ponudniki:
 ki izpolnjujejo pogoje iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,
 katerih ponudba izpolnjuje zahteve in pogoje iz te dokumentacije javnega naročila.

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
Sklop 1: Grafična priprava
Sklop 2: Tisk

Ponudbo je mogoče predložiti za posamične sklope ali za celotno naročilo.
Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik ne bo upošteval.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik