Skoči do osrednje vsebine

GRADNJA VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE NA STRELIŠKI 10

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je "Gradnja večstanovanjske zgradbe na Streliški 10". Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (projektna dokumentacija in popisi del). Naročnik želi v letu 2023 in 2024 zgraditi večstanovanjski objekt na naslovu Streliška 10, 5000 Nova Gorica. Naročnik je za objekte izdelal projektno dokumentacijo DGD in PZI. Predmet naročila je gradnja "na ključ" vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Izvedba vseh del je po principu "funkcionalni ključ v roke".
Rok za izvedbo vseh del je 10 mesecev po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.

Kot zaključek del se šteje pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje.

Več na portalu javnih naročil