Skoči do osrednje vsebine

Gradnja tematske pešpoti Kluže - Ureditev dediščine 1. svetovne vojne

Rok za prijavo je potekel.

Večina tematske pešpoti Kluže bo speljana po že obstoječi trasi po parc. št. 5036/7, 8123/2 in 5037/2 k.o. Bovec. V sklopu pešpoti bo urejeno tudi dostopno enoramno kovinsko stopnišče z vmesnimi podesti, ki bo premostilo višinsko razliko 6 m in loči začetek nove pešpoti od platoja, na katerem stoji trdnjava Kluže.
Pri gradnji obravnavanega posega v prostor je potrebno upoštevati vsa določila in pogoje projektne dokumentacije, ki jo je izdelal Timak plus, d.o.o., Dvor 64, Bovec ter naslednja mnenja:
- Občine Bovec št. 351-05/2019-2 z dne 25. 2. 2019 glede skladnosti s prostorskimi akti občine;
- Direkcije RS za vode, Nova Gorica, št. 35508-856/2019-2 z dne 28. 2. 2019;
- Direkcije RS za infrastrukturo, Območje Nova Gorica, št. 37167-341/2019/6 (1507) z dne 8. 3. 2019;
- Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica št. 35106-0123-5/2019-D z dne 10. 5. 2019;
- Zavoda za gozdove Slovenije, OE Tolmin, št. 3407-127/2016-4 z dne 20. 2. 2019 in
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Go

Več na portalu javnih naročil