Skoči do osrednje vsebine

Gradnja povezovalne ceste od NPr v km 49+133 do NPr v km 49+539 na glavni železniški progi št. 44 Ormož Središče d.m.

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je izgradnja povezovalne lokalne ceste med nivojskim prehodom v km 49+133 in nivojskim prehodom v km 49+539, na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m. v naselju Središče ob Dravi. Povezovalno cesto je potrebno zgraditi zaradi ukinitve NPr Središče 1 v km 49+133 na železniški progi št. 44 OrmožSrediščed.m..
Obravnavana cesta leži na območju južno od železniške proge. Izdela se kot novogradnja in kot nadomestna povezovalna cesta, uredi se kot maloprometna cesta MPC2, lažje težavnostne stopnje. Na celotnem odseku ceste lahko računski elementi zadoščajo za Rv=40 km/h, na priključkih pa je potrebno zadostiti načelom prevoznosti.
Širina vozišča bo znašala 3.0m z bankinami 2x0.50m, vozišče bo v asfaltni izvedbi, razširitev vozišča v krivinah ni upoštevana.
Odvodnja ceste je urejena z odprtim jarkom na prvi polovici ceste z iztokom v potok Trnavo. Druga polovica ceste pa se odvodnjava disperzno, s tem da se vrši zajem zalednih vod z betonsko koritnico. Predvideno je tudi ponikanje meteornih vod krajšega odseka na koncu trase.
2.2. Razpoložljiva dokumentacija
Za izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija:
IzN, 241/2010, GRADNJA POVEZOVALNE CESTE OD NPr V KM 49+133,90 DO NPr V KM 49+539,45, november 2010, dopolnitev marec 2018

Več na portalu javnih naročil