Skoči do osrednje vsebine

»GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA 1. FAZA«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »GRADNJA POSLOVNE CONE PUŠČAVA 1. FAZA«, ki vključuje:
 izgradnjo ceste ter ureditev priključka na regionalno cesto R1-215, odsek Trebnje-Mokronog,
 izgradnjo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter čistilne naprave velikosti 20 PE,
 izgradnjo cestne razsvetljave,
 izgradnjo vodovoda,
 izgradnjo elektroenergetskega omrežja in
 izgradnjo TK kabelske kanalizacije.

Več na portalu javnih naročil