Skoči do osrednje vsebine

Gradnja nadomestnega mostu čez Goveji potok

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je ureditev nadomestnega armirano-betonskega mostu, zasnovanega kot odprti okvir. Kot
križanja osi mostu in osi ceste znaša 68 . Temeljenje mostu je predvideno pribl.1,5m pod strugo potoka.
Predvidena je izvedba AB temeljev mostu širine 1,8 m. Na prostih robovih mostu je previdena izvedba
povišanega robnega traku širine 40 cm. Na robnih trakovih je predvidena montaža tipske cevne ograje
z vertikalnimi polnili, višine 1,20m. V območju mostu je za preprečitev erozije previdena zaščita in delna
regulacija struge potoka, in sicer na gorvodni strani v dolžini 12m in na dolvodni strani v dolžini 10m.
Zaradi ureditve nadomestnega mostu je na tem območju predvidena tudi prilagoditev poteka lokalne
ceste. Zaradi ureditve nadomestnega mostu je na tem območju predvidena tudi prilagoditev poteka
lokalne ceste. Več informacij o javnem naročilu je razvidnih iz priloženega vodilnega načrta.

Več na portalu javnih naročil