Skoči do osrednje vsebine

Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti

Rok za prijavo je potekel.

Občina Ivančna Gorica namerava na območju občine zgraditi in urediti kolesarske povezave ter s tem izboljšati trajnostno mobilnost, prometno varnost, kakovost zraka, turistično ponudbo občine in kakovost bivanja v občini. Kolesarske povezave bo povezala naselja v občini, med katerimi je po statističnih podatkih veliko dnevnih migracij. Center kolesarske povezave je v Ivančni Gorici, ki je pomembno regijsko središče, na katerega so vezane dnevne migracije, saj gre za pomembno zaposlitveno in izobraževalno središče občine.\n\nV predmetnem javnem naročilu je predvidena izgradnja kolesarskih povezav na dveh odsekih, in sicer Ivančna Gorica - Stična in Ivančna Gorica - Muljava. Skupna dolžina načrtovanih povezav je 9,2 km, od tega jih bo 4,2 km potekalo po ločeni kolesarski površini, 5 km pa jih bo izvedeno po obstoječih javnih cestah.\n\nNaročnik ponudnike izrecno opozarja, da se to javno naročilo izvaja pod odložnim pogojem. Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena pod odložnim pogojem in

Več na portalu javnih naročil