Skoči do osrednje vsebine

Gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste na območju Krtine (HŠ 47 do 48b)

Rok za prijavo je potekel.

Na območju Krtine je potrebno za zaselek, ki se nahaja ob vodotoku Radomlja, izvesti investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, vgraditi javni skupinski odvodni kanal za sanitarno vodo ter obnoviti obstoječe cestišče. Izbrani ponudnik bo sklenil dve pogodbi. Za dela, vezana na dela izgradnje kanalizacije, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu ter obnovo ceste in izgradnjo pločnika bo sklenil pogodbo z Občino Domžale. Za dela, vezana na investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih pa bo sklenil pogodbo z JKP Prodnik d.o.o. Več podatkov v priloženi razpisni dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil