GOV.SI

Gradnja kanalizacije na Goričici pri Ihanu

Izgradnja kanalizacije in obnova lokalne ceste po končani gradnji (spodnji ustroj, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje). Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil