Skoči do osrednje vsebine

Gradnja kanalizacije in razširitev čistilne naprave na projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE OBČINA ROGAŠKA SLATINA«

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo se nanaša na:\n- SKLOP 1: razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE z izgradnjo dodatnega (IV.) aeracijskega bazena, ureditev sistema dehidracije;\n- SKLOP 2: izgradnjo sekundarne kanalizacije naselja Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m v aglomeraciji ID 13265 Rogaška Slatina.\n\nNatančnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil