Skoči do osrednje vsebine

GRADNJA HUMANITARNEGA CENTRA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE, OBMOČNEGA ZDRUŽENJA NOVA GORICA I. FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Projekt obsega dela iz I. faze skladno z gradbenim dovoljenjem na parc. št. 618/33, 618/34, 618/32 in 617, vse k.o. Nova Gorica:
Izvedba konstrukcije in zunanjega ovoja objekta z izvedbo socialnega programa razdeljevanja paketov hrane in oblek ter programa pripravljenosti ob elementarnih nesrečah s hrambo nastanitvene opreme v prostorih »nastanitvena oprema/socialni program« skupne neto površine 206,50 m2 v severno-vzhodnem delu pritličja, vključno z zunanjo ureditvijo objekta.
Podrobneje je predmet naročila opredeljen v projektni dokumentaciji (PZI) in specifikaciji predračuna.

Več na portalu javnih naročil