Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni nadzor pri gradnji parkirne hiše "P+R Grosuplje"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet investicije: Gradnja parkirne hiše »P+R Grosuplje«, ki bo locirana v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje v Grosupljem. V parkirni hiši bo skupno 222 parkirnih mest, od tega 161 parkirnih mest, namenjenih parkiranju po sistemu P+R oz. potnikom, ki bodo za pot na željeni cilj prestopili iz osebnega avtomobila na bolj trajnostno prometno sredstva, to je avtobus ali vlak.
Predmet investicije vključuje tudi pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (v nadaljnjem besedilu: SAPZ), ki ga izda gospodarski subjekt, ki samostojno opravlja dejavnost in izpolnjuje pogoje za preizkušanje vgrajenih SAPZ. Dolžnost tega gospodarskega subjekta je tudi, da potrdilo pošlje Upravi RS za zaščito in reševanje, ki o tem vodi evidenco.
Predmet investicije se izvede na podlagi projektne dokumentacije PGD št. 31/2017, izdelana v septembru 2017, in PZI št. 31/2017, izdelana v septembru 2018. Obe projektni dokumentaciji je izdelalo projektantsko podjetje Esplanada d.o.o., Šentrupert. Na podlagi navedene PGD dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-518/2017-18 (30) z dne 16. 3. 2018.
Rok izvedbe del (kot izhaja iz pogodbe, sklenjene z izvajalcem del): Predviden začetek izvajanja del je s sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi izvajalca del v delo. Celoten predmet investicije, vključno z vsemi pogodbenimi obveznostmi izvajalca del, razen pridobitve uporabnega dovoljenja, mora biti izveden v največ 8 mesecih od uvedbe izvajalca del v delo.
Vrednost investicije: Vrednost investicije, kot izhaja iz pogodbe, sklenjene z izvajalcem del, je 4.555.658,58 EUR brez DDV

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik