Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je rekonstrukcija obstoječe makadamske poti v asfaltirano stezo ter rekonstrukcija in asfaltiranje zgornjega parkirišča. Na novo se izvede dve krajši asfaltirani poti, ki povežeta obstoječe parkirišče z obstoječimi asfaltiranimi površinami skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Več na portalu javnih naročil