Skoči do osrednje vsebine

GOI dela za razširitev potniškega terminala

Rok za prijavo je potekel.

Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal. V novem potniškem terminalu bodo umeščeni prostori prihoda in odhoda potnikov, sortirnice prtljage, sprejema in oddaje prtljage, varnostno kontrolna območja in komercialne površine. Terminal TE se preko povezovalnega hodnika navezuje na obstoječi terminal T1 in deloma posega vanj.
Zunanja ureditev predvideva navezavo na novo cestno omrežje, ureditev prometa mimo terminala in preureditev obstoječe dovozne ceste s parkirišči. V sklopu zunanje ureditve se urejajo tudi komunalni vodi, ki se navezujejo na že izgrajene vode in priključke. Nova zunanja ureditev se navezuje na obstoječe ureditve, med terminalom T1 in garažno hišo ter obstoječe parkirišče, ki niso predmet javnega naročila.
Predviden poseg pogojuje delno rušenje stare upravne stavbe.

Več na portalu javnih naročil