GOV.SI

ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE BALINČEK

Javno naročilo se nanaša na izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega podstrešja Športne dvorane Balinček v Rogaški Slatini, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (predmetna navodila, popis del, vzorec pogodbe, itd.)

Več na portalu javnih naročil