Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija objekta občinske stavbe Občine Preddvor

Rok za prijavo je potekel.

To naročilo skladno s 66. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP; v nadaljevanju: ZJN-3) izvaja Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi pooblastila v imenu in za račun naročnika Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Pogodbo z izbranim ponudnikom bo sklenil naročnik Občina Preddvor. Predmet tega naročila je energetska sanacija občinske stavbe Občine Preddvor, ki obsega energetsko prenovo strehe, mansarde ter delno stavbnega pohištva v pritličju.

Več na portalu javnih naročil