Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija objekta Dom Kulture Radeče

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila zajema energetsko sanacijo objekta Dom kulture v Radečah na naslovu Gledališka pot 2. Gre za projekt, usmerjen v izvedbo ukrepov celovite energetske prenove stavbe Doma kulture Radeče skladno s sodobnimi zahtevami in tudi s PURES 2010 oz. s prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008. Dela bodo usmerjena v izboljšanje energetske učinkovitosti objekta z izvedbo novega kontinuiranega toplotno izolativnega ovoja po vseh zunanjih površinah fasade, izolacijo podstrešja, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva ter vzpostavitvijo energetskega monitoringa. S tem bodo doseženi cilji povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov rabe energije in funkcionalnega izboljšanja stavbe ter zmanjševanja obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

Več na portalu javnih naročil