Skoči do osrednje vsebine

ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA DOMA KS MARJETA TRNIČE

Rok za prijavo je potekel.

Investitor Občina Starše, želi preurediti obstoječ objekt Krajevne skupnosti Majeta na Dravskem polju. Objekt stoji na parceli s parc.st.1417/2, k.o. 0715 Marjeta na Dravskem polju. Na objektu bo izvedena rekonstrukcija (nadzidava), sprememba namembnosti in energetska sanacija objekta.\r\nV okviru spremembe namembnosti se objekt klasificira delno kot stavbe javne uprave (K+P) (12201), delno kot stavbe za kulturo in razvedrilo (nova mansarda) (12610).\r\nV kleti objekta se ohranjajo tehnični prostor in telefonska centrala. Uredijo se prostori za društva. V pritličju objekta se ohranjajo pisarne in prostori krajevne skupnosti, prostori pošte se s preureditvijo iz kleti selijo v pritličje objekta. Načrtuje se nova mansarda (stara se poruši), v katero se umesti večnamenska dvorana za potrebe društev s pripadajočimi prostori.

Več na portalu javnih naročil