GOV.SI

Energetska prenova stavbe Dijaški in študentski dom Koper

Predmet javnega naročila je izvedba energetske prenove stavbe DŠD Koper.

Namen predvidene investicije je opraviti energetsko prenovo stavbe v javni lasti, s čimer bosta RS kot lastnica objekta in Dijaški in študentski dom Koper kot upravljavec objekta sledila smernicam o energetski učinkovitosti stavb in dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami.

Več na portalu javnih naročil