Skoči do osrednje vsebine

Električne inštalacije v operativnih objektih

Rok za prijavo je potekel.

Predmet tega javnega naročila so elektro inštalacijska dela, ki zajemajo dobavo, vgradnjo in izvedbo:\n1) ločitve odjemnega in merilnega mesta ter sanacijo strelovodne naprave in ozemljitvenega sistema na Ljubljanskem vrhu;\n2) vzpostavitev samostojnega napajanja z električno energijo objekta letališki stolp na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju: TWR Brnik);\n3) ureditev napajanja kritičnih porabnikov v objektu letališki stolp na Letališču Portorož (v nadaljevanju: TWR Portorož).\nDela se izvajajo na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališča Portorož in območju objekta MORS, kjer ima naročnik nameščeno radionavigacijsko opremo.\n\nPo izvedenih elektro inštalacijskih delih je potrebno v skladu s popisom del, z elektro tehniškimi standardi in predpisi izvesti kvalitativne električne meritve in pripraviti izvršilno tehnično dokumentacijo ter dokazila o zanesljivosti vgrajenih elementov. Izbrani ponudnik je dolžan aktivno in v okviru pogodbene cene sodelovati pri vzp

Več na portalu javnih naročil