Skoči do osrednje vsebine

Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G - gradnja

Rok za prijavo je potekel.

Predmet operacije je dokončanje ceste B1 v dolžini 195 m, novogradnja ceste G3 dolžine 100 m in sicer od priključka na cesto B1 do ceste G ter dokončanje ceste G v dolžini 180 m. Sočasno se uredi tudi meteorna kanalizacija (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in izvedba manjkajoče GJI vodovod, fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov peskolovov. Na tem območju so 3 poslovni subjekti, ki imajo zelo slabe pogoje za razvoj svojih podjetij, predvsem zaradi neustrezne infrastrukture - dostopnosti in neurejene komunalne infrastrukture.

Več na portalu javnih naročil